‘Meer dan sterven’ is ontsproten uit de passie voor goede en waardevolle palliatieve terminale zorg. De liefde voor de mens achter de mens in deze levensfase, is de gemene deler die tot uiting komt in een samenwerking tussen forSenses en Liefdewerk-Zandpapier.

‘Meer dan sterven’ biedt psychosociale zorg aan mensen die zich in de terminale fase bevinden zoals ook aan hun naasten. Persoonlijke aandacht voor het creëren van ruimte die passend is bij de persoonlijke wensen. Een veilige omgeving om herinneringen te kunnen en te mogen maken, om troost te bieden en bij te staan in deze intensieve periode die naasten nablijft.

‘Meer dan sterven’ ziet de mens graag zonder zijn waar. Oordeelloosheid is een mooie staat van zijn. Niet dat het er niet toe doet wat er op het levenspad is verschenen, maar het symboliseert dat, wanneer het oordeel van de mensheid vervalt, slechts de mens overblijft.

Ruimte om te vertellen, te luisteren, te zeggen wat er gezegd wil worden, te vragen wat je graag wilt weten. Te ontlasten, lief te hebben, te zwijgen of bij te schijnen.

Jetske & Alie hebben jarenlange ervaring in de palliatieve terminale zorg, psychische hulpverlening en rouwverwerking. Daarnaast hebben zij kennis van uitvaartzorg, wat een meerwaarde kan hebben in de laatste levensfase. Veel praktische vragen die in deze periode spelen, kunnen daardoor beantwoord worden. Zo is er de mogelijkheid om samen de wensen omtrent het overlijden en de uitvaart te bespreken en eventueel op te tekenen in een wensenboekje.

Binnen Stadskanaal en omgeving kunt u, na overleg, in de avonduren gebruik maken van de door hen verzorgde vrijwillige terminale psychosociale zorg. Ervaring heeft geleerd dat juist in de avonduren er tijd en ruimte is voor waardevolle momenten. Ook kan er behoefte zijn om te waken, wanneer naasten even willen bijtanken. Deze zorg kan zowel in de thuissituatie als op een zorglocatie gegeven worden.

Wanneer er behoefte is aan begeleiding in het stervensproces, biedt ‘Meer dan sterven’ hoogwaardige psychosociale ondersteuning. Ook na het overlijden is er de mogelijkheid voor nazorg.